top of page
Search

“Det är en sån person jag är…”


När egenskaperna vi tilldelar oss själva är positiva känner vi oss stolta och trygga. När egenskaperna anses negativa, eller inte upplevs kunna förändras, kan det ge upphov till skam eller kanske till och med uppgivenhet.


Vare sig egenskaperna du identifierat dig med är positiva eller negativa, är det inte vem du är.


Snarare, är det mönster som du av olika anledningar kommit att uppvisa och sedan identifiera dig med...Forskning visar att VEM du ser dig själva som påverkar VAD du gör och HUR du gör det.


Detta får självklara effekter för dig inom alla områden i livet. Det påverkar vilka jobb du söker, vilka relationer du går in i och upprätthåller, och inte.


Utifrån populärpsykologin och självhjälpsindustrin kan man ofta få intrycket att vad man ska fokusera på är att bygga en så stark självbild, självkänsla och självförtroende som möjligt.


Men sen då?


Då dessa är relativa kommer de alltid att bli hotade. Kanske känner du som jag att det är någonting som saknas här…


Vad händer då när vi ser begränsningarna med att identifiera oss med definitioner och därmed börjar lossa definitionernas grepp om oss?


Inom iPEC’s ramverk för coaching finns det även stadier bortom positiva självbilder. Exempel på det är att vara i tillstånd av kreativa flow, där idéer och insikter når en och ger upphov till ren glädje och en känsla av att vara stöttad av livet.


Hur ofta upplever du det och vad står i vägen för att du ska uppleva det oftare? Ta ELI-testet och ta reda på det. //Sara

33 views0 comments
bottom of page