top of page
Search

Du kan välja dina tankar - sant eller falskt?Det finns många budskap om att fokusera på det man kan kontrollera, varav en av dessa saker är de egna tankarna.

Om du förstår att hur du ser på världen påverkar hur du känner dig och hur du agerar, känner du dig förmodligen motiverad till att göra just detta men samtidigt kanske det skapar mycket stress hos dig...

Ofta kommer dessa uppmaningar med hintar eller subtila budskap att “om du kontrollerar dina tankar, då kommer ditt liv att bli perfekt”. Budskapet blir å andra sidan att om du inte kan kontrollera dina tankar då gör du fel, då är du fel. Normen är att ha ett positivt mindset och att vara resilient. Eftersträvansvärt av naturliga anledningar, men saken med normer är att de är bestraffande om man inte följer dem.

Därför kommunicerar den positiva målbilden om att kunna välja sina tankar även normen om hur man “borde vara”, vilket skapar stress utifrån rädslan att inte vara bra nog. Samtidigt har de flesta såklart en längtan och önskan om att utveckla ett positivt mindset och vara resilient!


Men är det så lätt?


Så som vi upplever världen är helt naturligt för oss. Vi kan inte se på världen på ett annat sätt än vad vi gör i varje givet ögonblick. Vår tolkning av vad som sker runtom oss är automatisk baserad på alla våra tidigare upplevelser och tar plats innan vi oftast ens hunnit märka att vi gör en tolkning.

Ibland kan vi välja vår reaktion. I andra fall får vi gå tillbaka i efterhand och “tolka om”. Det finns inget “rätt eller fel”, “bra eller dåligt”. Det är som det är baserat på naturliga anledningar.

Det sägs att vi har 60 000 - 90 000 tankar per dag. Om du ska kontrollera alla dessa får du fullt upp, och eftersom att många av dessa hinner komma innan du hinner stoppa dem, kommer det ta mycket tid att åtgärda dem i efterhand.

Vad kan vi göra?

  1. Vi kan bestämma oss hur vi vill förhålla oss till våra tankar och hur viktiga de är. Det här är en olika stor utmaning för alla beroende på hur mycket vi identifierar oss med våra tankar. Meditation ger perspektiv och mindfulness är ett bra verktyg. Att boka in fasta grubbeltider per dag ett annat.

  2. Bygg medvetenhet. Hur ser du på dig själv, andra och världen - och varför? Istället för att undersöka alla negativa tankar, undersök vilka fundament dessa tankar bygger på. Vad har de gemensamt i och med vad de säger om DIG? Kopplat till den coachingmetodik jag arbetar efter kartlägger vi grunden till dina negativa tankar genom att identifiera vilka dina trosföreställningar är. Tex “jag måste prestera för att andra ska se något värde i mig”. När vi tillsammans undersöker den här grundläggande uppfattningen och ser att den inte är absolut sann, då kommer även många av de negativa tankarna som tidigare kom automatiskt, att försvinna.

  3. Ett annat alternativ för att snabbt förstå vilka dina grundläggande trosföreställningar är, och hur mycket inflytande de har över dig, är ELI-testet. Det tar 20 minuter att göra online och svaren får du genom en 12-sidig rapport som förklarar hur ditt sätt att se på världen får dig att känna och agera. I detta ingår även en personlig genomgång av din profil på 90 minuter med mig. Kostnaden är 2500 ink moms - väl värt investeringen både i tid och pengar.

Ett coachingsamarbete har syftet att frigöra dig från dina egna inre begränsningar så du kan dyka upp med hela dig och ta dig till dina mål! Vad skulle det innebära för dig?

Hur mycket makt har dina negativa tankar över dig?


12 views0 comments
bottom of page