top of page
Search

Får du tillbaka det du ger till andra?Jag och min samarbetspartner och vän Pia diskuterade för några veckor sedan en fråga som vi båda fått av andra under åren:


“Får du någonsin tillbaka det du ger till andra?”


Av det följde följande funderingar:


1. Varför uppfattas man som “konstig” om man ger mycket?

2. När ger man för mycket? Går det att ge för mycket kärlek?

3. Borde man tänka mer på att ge baserat på vad man kan få tillbaka?Det “normala” är i många sammanhang att ge för att få. De som bara känner till denna form av givande tycker att någon som ger för givandets skull är just “konstig”.


Men är det “normalt” bara för att det är vanligt?“Happiest is one who expects no happiness from others. Love delights and glorifies in giving, not receiving. So learn to love and give and not to expect anything from others.” - Meher Baba


Vad alla uråldriga visdomstraditioner har gemensamt är att de pekar mot kärlek. Kärlek, inte som en känsla, men som ett varande. Med ordet kärlek menas inte ett hormonstint tillstånd, utan istället en naturlig välvilja mot allt levande.


Enligt dessa är det normala därmed inte att ge för att få, utan som ett naturligt uttryck utifrån vem man innerst inne är.


Att ge på sin egen bekostnad är en helt naturlig anpassning till följd av tidigare upplevda händelser.


Om man upplever att man behöver ge för att själv känna sig trygg är det naturligt att man tar till det som strategi. Det är tyvärr ingen hållbar strategi, och det finns alternativ.


När det gäller att “ge för mycket”, kan det vara subtilt. För att bedöma när vi gör det behöver vi se till intentionerna för givandet.

- När ger du för att få trygghet, andras godkännande eller bekräftelse?


- Tänk om du kunde sluta med det för att istället bara ge för att det kändes bra, hur skulle det vara?


- Vid vilka tillfällen ger du bara för att det känns rätt att ge, utan någon förväntning om att få någonting tillbaka?


- Vilken effekt tror du att det givandet har, inte bara på dig men på människorna och världen som du kommer i kontakt med?

Börja notera intentionerna bakom ditt givande och separera mellan givande baserat på en naturlig välvilja och när du vill få någonting tillbaka.


Vårt individuella och kollektiva arbete går ut på att gallra bort allting som inte är i linje med den naturliga vänlighet som vi alla innerst inne har och är, den mjuka kraften som kommer att förändra världen inifrån och ut.


Hör av dig om du är nyfiken på hur det skulle vara att arbeta tillsammans! /Sara info@dewolut.com

19 views0 comments
bottom of page