top of page
Search

När du sitter fast & vill veta om någonting är i linje med ditt sanna jag

Updated: Jul 27, 2022
I vissa fall är det enkelt att märka när någonting känns fel; när hela kroppen skriker nej och allt känns “off”. I andra situationer däremot är det svårt att sätta fingret på vad det är som inte stämmer, och det blir svårt att göra någonting åt saken om man inte ens vet var man ska börja…

Ett personligt exempel relaterat till detta.

Jag har alltid vetat vad jag velat. När jag var kring 14 bestämde mig för att jag ska bli ekonom. Det var så självklart för mig att jag endast övervägde en linje på gymnasiet och en linje på universitetet. Glasklart.

Efter min civilekonomexamen visste jag redan vad jag skulle arbeta med; finansiell riskhantering med målet att gå mot trading och bli mäklare på ett handelsgolv på en bank. Check, check och check. Jag förstod inte hur lyxigt det var att ha den graden av klarhet. När andra berättade att de inte visste vad de ville undrade jag alltid hur man INTE kunde veta? Jag tänkte, “hur kunde det vara så tydligt för vissa men inte för andra?”

Sedan kom en dag då jag lyfte blicken och på riktigt började granska var jag befann mig. Till min överraskning gillade jag inte så mycket som jag trodde att jag skulle göra.

Ju mer jag observerade vilka värderingar jag anpassade mig efter, desto mer började jag ifrågasätta dessa, och ju mer jag fick syn på, desto mer obekväm blev jag.

Vad jag fick syn på var att de outtalade reglerna och värderingarna kring hur man borde bete sig och vad som ansågs som “bra och inte”, kanske inte var lika sanna för mig som jag tidigare hade trott… När garnet väl hade börjat nystas upp gick det inte att stoppa, och det var som om jag såg allting som jag tidigare tagit för givet ur ett helt nytt ljus.

Även om jag förstod att mina upptäckter ledde mig närmare mina egentliga värderingar var det inte en positiv upplevelse att få ett sådant uppvaknande. Det som orsakade stress var inte främst frågorna och svaren utan snarare att min tidigare kompass försvunnit, den jag skapat min identitet utifrån. Och allt eftersom jag letade efter en ny kompass levde de flesta runtom mig fortfarande efter den gamla. Det var ensamt och förvirrande.

Den inre tydligheten som jag tidigare tagit för givet var nu helt borta. Jag kom ihåg ögonblicket då jag insåg “Aha, så det är såhär det känns att inte veta vad man vill?!” Insikten var ödmjukande.

Hur kom jag mig ur den här situationen och vad lärde jag mig i processen?

Och vad hade kunnat få mig att identifiera vad som var i linje med min autenticitet och skrida till handling mycket snabbare? Jag har sammanfattat svaren till olika punkter nedan.

1. Vilka känslor kommer upp för dig som är relaterade till att du känner att du “sitter fast”?

Namnge dem. (Skippa inte detta steg, det är väldigt viktigt, speciellt om du är en person som tenderar att förlita dig mycket på dina tankar. Dessutom, att kunna namnge känslor korrekt är faktiskt en riktig superkraft.)

2. Vilka specifika tankar triggade känslorna? Undersök med nyfikenhet vilka exakta tankar som triggade respektive känsla. T.e.x: “Jag kommer aldrig att lösa det här problemet” ger upphov till rädsla. “Ingen förstår mig” orsakar frustration, ledsamhet och sorg. 3. Validera och bekräfta din upplevelse. Det här kan vara mer eller mindre enkelt beroende på hur mycket självmedkänsla du för tillfället kan uppbringa och hur stark din inre kritiker är i den aktuella situationen. Oavsett, ge det ett (eller helst flera) försök.

Ex: “Inte konstigt att jag är rädd, frustrerad, ledsen och känner mig ensam om jag tror att jag aldrig kommer att lösa det här problemet och upplever det som att ingen förstår mig.”

Hur förändras känslorna, om alls, när du bemöter dem?

4. Tillåt dina känslor att vara där. Validera INTE dina känslor med intentionen att få dem att försvinna. Hur kan du tillåta känslorna som du upplever att bara få vara där? 5. Vad är det du är fäst vid? Vad är det du har svårt att släppa taget om relaterat till situationen? Det här blir tydligare när du identifierat dina triggers. När du gjort det, gräv djupare.

Det är lätt att tro att man är fäst vid pengar och status men egentligen är det mer vad pengarna och statusen säger om dig eller snarare; vad DU UPPLEVER att de säger om dig. Vad är det? Där har du vad du egentligen är fäst vid och är rädd för att förlora.

6. Vad är sant?

-Hur sant är det egentligen att du riskerar att förlora det du är fäst vid?

- Om du INTE kunde förlora det, vad skulle vara annorlunda med situationen? - Vad är en liten sak som du kan göra idag för att ta ett steg i den riktningen?

- Vilka egenskaper behöver du förvärva eller utveckla för att gå i den riktningen mer fullständigt?

- Vilket stöd behöver du och vem kan hjälpa dig?

7. Vad är det snällaste du kan göra för dig själv?

-Vad kan du göra för att visa dig själv riktig kärlek och medkänsla när det kommer till den här situationen?

- Hur skulle du bemöta din bästa vän eller ett litet barn i en liknande situation? - Om du verkligen älskade och accepterade sig själv precis som du är, vad skulle du göra härnäst?

En lök består av flera lager. Vi tror ofta att våra värderingar, åsikter och tankar är våra egna när de ofta är vår omvärlds. Det här är inte bara fallet med de yttre lagren utan är ofta mer invecklat än så. Att hjälpa dig skala bort lagren som inte tillhör dig för att du ska kunna fatta beslut och leda utifrån vad som verkligen är sant för dig, är vad jag menar när jag säger att jag hjälper nyfikna och utvecklingsbenägna individer att leda med autenticitet.

Som när man skalar en riktig lök sker det inte alltid smärtfritt. Om du redan befinner dig i den här processen; försök att ha tålamod och självmedkänsla allt eftersom du arbetar med att identifiera vilka rädslor, antaganden och trosföreställningar som gömmer sig därunder. Fortsätt arbetet men på ett smart sätt - det är det här jobbet som får dig att komma i kontakt med dig själv och det är värt ansträngningen. När du tagit bort det som inte tillhör dig kan du istället med medvetna val bestämma vad du vill ha där!

Testa punkterna ovan på din specifika situation och låt mig veta hur det går! Om du vill ha assistans medan du arbetar dig igenom den här processen, följ länken nedan för att se hur jag kan hjälpa dig!

Services | Sara Dewèrn (dewerncoaching.com)

25 views0 comments
bottom of page