top of page
Search

Makten ligger i meningen


Föreställ dig att du sitter i din bil på väg till ditt barns förskola efter en lång och stressig dag på jobbet. Du är sen. Som vanligt…


Plötsligt kör det ut en bil från korsningen framför dig. Du trycker ner bromsen allt du har varpå bilen hinner stanna precis i tid för att undvika en krock.


Vad är din första tanke?


Vilken skitstövel!

Puh, det var nära!

Den föraren måste vara lika stressad och disträ som jag.

Undrar hur det gick för den andra?

Den upplevelsen kanske får oss båda att köra bättre i framtiden.

Det där kändes som en händelse som gjord för att få mig att ändra mina rutiner i det stora hela.


“Självledarskap”, på det sättet som jag använder begreppet, syftar till att ta makten över meningen eller tolkningen vi tillskriver allting vi är med om så att det för oss i den riktning som vi vill gå i.


För att behärska vårt självledarskap måste vi först och främst vara medvetna om de egna tolkningarna.


Sedan behöver vi ha villigheten att granska dem för att se hur sanna de egentligen är, och sist men inte minst, ta ansvar för vad vi väljer att göra med dem.


Vi har alla automatiska tolkningar till följd av tidigare händelser och omständigheter. Men bara för att vi idag gör vissa tolkningar och därmed reagerar på dem på ett visst sätt betyder inte att det alltid kommer att vara så.


Det är upp till dig att fatta beslutet för hur du vill leda dig själv i meningarna du skapar och tillskriver det som händer. Här ligger din makt, i meningen.


Hur får man syn på tolkningarna man tillskriver det som sker och hur ändrar man dem?


Ett verktyg som jag använder för att göra det på ett snabbt och effektivt sätt, är ELI-testet.


Exemplen ovan är relaterade till de olika nivåerna av medvetandegrad som testet mäter. Därigenom kan du se hur meningarna som du skapar gynnar dig, och vad som skulle kunna gynna dig mer.


Hör av dig här om du är nyfiken på att veta mer så skickar jag över mer detaljerad info! //Sara


#energyleadership

#selfleadership

#självledarskap

#consciousleadership

12 views0 comments
bottom of page