top of page
Search

Tänk om du inte alls är "för känslig"?


Vi är många som fått höra att vi är FÖR känsliga. Om man är högkänslig snappar man dessutom upp 100 fler nyanser i vad den kommentaren innebär än någon som inte är det…Men vad är egentligen känslighet?


Dvs, vad innebär det på riktigt - om man skalar bort alla värderingar kring om det är bra eller dåligt?


Och vilka MÖJLIGHETER medför det?De Högkänsligas förening definierar känslighet som “ett verktyg för att bestämma hur många detaljer som går att urskilja”.


En högkänslig person är född med ett extra känsligt nervsystem som likt ett extra känsligt mikroskop tar in mer information än andra mikroskop.


Informationen som tas in processas även djupare. Det leder till en hjärna som har en högre aktivitet när det gäller:


- Reflektion (av tankar och känslor)

- Empati

- Medvetenhet (självmedvetenhet och medvetenhet av omgivningen)

- Associativt tänkande (upptäckt av samband för att lösa problem & generera idéer)


På så sätt kan ett känsligt nervsystem komma fram till insikter och tankar som vore omöjligt för andra, även om den hade tillgång till samma mängd information...


En högkänslig har alltså förmågan att se fler samband, fler möjligheter, fler konsekvenser och utifrån det även förmågan att forma fler idéer…


Så hur kommer det sig att känslighet enligt många normer anses vara någonting “dåligt”? Är det kanske bara baserat på okunskap, och därmed dags att vi ifrågasätter och omprövar den uppfattningen?- Vad har du själv för värderingar kring känslighet, om det är bra eller dåligt, och var kommer de ifrån?


- Vad har ni för normer kring känslighet på er arbetsplats och vad får dessa normer för konsekvenser?


- Vilka möjligheter skulle ni kunna skapa om ni skulle kunna ta tillvara på styrkorna som känslighet medför?I en allt mer digitaliserad värld med AI är på frammarsch är det lätt att se (iaf om man är högkänslig…:) att högkänslighet kommer att bli en allt viktigare tillgång att ta tillvara på hos medarbetarna. AI har inget medvetande och inte heller förmåga till empati, iaf inte än.


- Vad behöver ni göra för att komma framåt? Vilka hinder finns det och var kan ni börja?Som Professionell Coach hjälper jag individer och företag att komma vidare och skapa förändring när de står i vägen för sig själva.


Som Certifierad Normingenjör samarbetar jag med organisationen Add Gender AB, Sveriges största nätverk av konsulter och experter inom mångfald och jämställdhet.


Som ett led i detta kan jag och Add Gender bland annat hjälpa er att kartlägga vilka normer som råder på er arbetsplats och hur ni kan göra dessa mer inkluderande, vilket gynnar både era medarbetare såväl som ert företags innovationskraft och lönsamhet.


Nyfiken på vilka positiva förändringar som skulle kunna skapas för dig eller din organisation? Hör av dig så tar vi en digital fika!#innovation

#inclusionanddiversity

#professionalcoaching

18 views0 comments
bottom of page