top of page
Search

Tänk om jag vågar visa upp mitt sanna jag men blir avvisad på grund av det?Detta är en rädsla som jag stött på hos de flesta av mina coachingklienter vid en eller annan tidpunkt, vilket är naturligt då samma rädsla finns hos oss alla.


Gabor Maté, en kanadensisk läkare som specialiserat sig på barndomstrauman, talar ofta om våra två grundläggande behov av tillhörighet och autenticitet och de konflikter som kan uppstå mellan dem.


Tillhörigheten handlar om behovet av att känna närhet med en annan trygg person och att känna sig sedd, hörd och förstådd.


Autenticiteten handlar om behovet av att följa de egna känslorna och intressena och sedan agera i linje med den innersta sanningen. Detta gör att man kan leva utifrån sitt eget syfte och mening.


De flesta av oss bär dock med oss tidiga minnen av att ha blivit avvisade.


Skyddsmekanismen hos ett barn, som är hjälplöst utan sina föräldrar, blir att skylla på sig själv och sedan att anpassa sig för att slippa bli avvisad igen. Därmed offras autenticiteten till förmån för tillhörigheten eftersom tryggheten upplevs som hotad.


Som vuxna är vi inte längre maktlösa, men när våra tidiga minnen aktiveras (medvetet eller omedvetet) kan det upplevas som att vi är just det. Det är därför helt naturligt att vara rädd för att bli avvisad, speciellt när man visar sitt autentiska jag.


En annan persons avvisning av dig har ingenting med dig att göra, utan säger enbart någonting om den andres preferenser, och du kan inte påverka eller ändra på dessa.


Du kan anstränga dig för att forma om dig för att passa in i preferenserna, men alla förlorar på det i längden.


Omvärlden går miste om ditt unika perspektiv och dina förmågor. Och du går miste om glädjen att uttrycka och leva efter ditt sanna jag. För att inte tala om tillhörigheten med dem som skulle omfamna dig utifrån den du innerst inne är...När rädslan för att bli avvisad uppstår kan vi reflektera över följande:


- Vilken del av mig håller med om att jag borde anpassa mig?

- Vad skulle hända om jag inte behövde lyssna på den rösten?

- Vad känner jag att jag behöver göra utifrån vad som känns rätt för mig?Avvisa inte dig själv, världen behöver din autenticitet. <3Hör av dig om du är intresserad av att höra mer om hur jag kan hjälpa dig att komma framåt och leda med mer autenticitet. /Sara info@dewolut.com

15 views0 comments
bottom of page