top of page
Search

Vad innebär det att vara en “stark kvinna”?
Stark och kvinna är två ord med tilldelade innebörder som kan variera beroende på vem man frågar.


Hur tänker du att en stark kvinna är?


Vad säger normen?


Hur är din egen definition skild från normen och på vilka sätt är den lik normen?


Vilka andra tänkbara definitioner finns det?


Hur skulle det vara om den totala motsatsen till din egen definition också skulle beskriva en stark kvinna?


Hur påverkas definitionen av sammanhang och kontext?Vi är många som går runt och känner att vi borde vara “starka kvinnor” där måttstocken ofta är en sorts mall som vi undermedvetet bär med oss utan att ha undersökt vad den egentligen innebär eller om vi håller med om den.


Här jämför vi oss med antagna sanningar utifrån tidigare erfarenheter, eller med en norm.


Definitionen av en norm är “...allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort”.


Utifrån min bakgrund med över 10 år inom finansområdet där jag arbetat med några av Sveriges största bolag och med många traditionellt sett “starka kvinnor”, har jag egen erfarenhet av de existerande normerna i dessa sammanhang samt vilka begränsningar de kan medföra.


Begränsningar för individen, men också för företagens utveckling gällande innovation och lönsamhet.


Vi behöver fler sätt att vara människa på.


Temat får mig att tänka på den kinesiska filosofen Lao Tzu som talade om kraften i att vara mjuk.“Water is fluid, soft, and yielding. But water will wear away rock, which is rigid and cannot yield. As a rule, whatever is fluid, soft, and yielding will overcome whatever is rigid and hard. This is another paradox: what is soft is strong.”Hur står du i vägen för dig själv genom att leva efter regler som inte är i linje med dina egentliga sanningar?Som Professionell Coach hjälper jag individer och företag att komma vidare och skapa förändring när de står i vägen för sig själva.Som Certifierad Normingenjör samarbetar jag med organisationen Add Gender AB, Sveriges största nätverk av konsulter och experter inom mångfald och jämställdhet. Förutom inkluderande arbetsplatser bidrar Add Gender även till att skapa starka varumärken och hållbara affärsmodeller.Nyfiken på vilka positiva förändringar som skulle kunna skapas för dig eller din organisation? Hör av dig så tar vi en digital fika!


//SaraPs. Samma resonemang är såklart applicerbara gällande vad det innebär att vara en “stark man”. Låt oss återkomma till det på internationella mansdagen…

31 views0 comments
bottom of page