top of page
Search

"Varför har jag inte ansträngt mig mer?"När en av mina coaching klienter gjorde denna kommentar förra veckan bad jag dem att pausa och reflektera över följande:


- "Hur kunde deras 12-14 timmars arbetsdagar ha påverkat möjligheten till större ansträngningar?” (Eftersom det vi diskuterade låg utanför vanliga arbetsuppgifter.)


- "Förutom att försöka mer eller hårdare, vilka andra alternativ fanns det?"
Impulsen att göra mer eller anstränga sig hårdare är något som är vanligt bland så många högpresterande människor.


Om du är van vid att hantera stress med att arbeta hårdare eller att sträva efter perfektion, blir den vanan djupt rotad i ditt nervsystem till den graden att det börjar gå per automatik.


Självkritik, som "varför har jag inte ansträngt mig mer", uppstår som en strategi för att hantera de olika känslor som är involverade och för att skapa en känsla av kontroll.


Att anstränga sig mer är inte alltid lösningen, vilket de flesta förstås förstår.


Men om man är van vid det sättet att agera kan det vara nästintill omöjligt att se det i vissa stunder, för att tala om att sedan besluta sig för att gå emot nervsystemets impuls att agera på det sättet.


Om vanan att hantera stress med att jobba hårdare, och de stressiga omständigheterna kvarstår, kan det så småningom leda till utbrändhet.


Men om du befinner dig i en stressig situation och i greppet av ditt nervsystems invanda mönster, leder någon annans kommentar att detta inte är hållbart, mycket troligt till att du antingen blir förbannad eller känner dig ensam och missförstådd.
Vägen till andra sätt att agera är först och främst att bli medveten om de olika mönstren, skapa förståelse och ifrågasätta antagandena som ligger bakom. Samtidigt behöver man lära sig att balansera nervsystemet vid upplevd stress, och ta tag i de underliggande problemen utifrån tillgången till fler strategier än de invanda och föredragna.


Exakt hur den vägen ser ut beror på personen och hens situation.Under vårt samtal kunde min klient se att det som utlöste hens stress till största del var relationerna på jobbet.


Planen framöver blev därför först och främst att hitta sätt att hantera stressen som hens stora arbetsbelastning och relationerna gav upphov till. Därefter att hitta sätt att navigera relationerna på och att nå en större medvetenhet och kontroll av sina egna triggers.- Inom vilka områden tenderar du att tänka att lösningen finns att försöka mer eller jobba hårdare?


- Till vilken grad tar du till självkritik för att hantera stressen och för att pressa dig själv till att jobba ännu hårdare?


- Hur påverkar det dig och din omgivning, på kort sikt såväl som på lång sikt? /Sara

19 views0 comments
bottom of page