top of page
Search

Vilka normer anpassar du dig till när det gäller känslor?

Föreställ dig att du hade skuldkänslor för att du hade cancer. Eller kände skam för ditt brutna ben… Eller att du blev arg och dömde dig själv pga din reumatism, och sa till dig själv att “skärpa till dig och gå vidare!” Jag vet inte hur det är för dig, men de flesta av oss kan förhoppningsvis inte relatera till förhållningssätten när det gäller ovanstående situationer. Men om det gäller känslor blir det plötsligt en helt annan sak. Jag ser som Coach inom personlig ledarskapsutveckling att det är väldigt vanligt att man: * Känner SKULD för att man upplever stress genom tankar som “jag borde vara mer stresstålig”. * SKÄMS för att uttrycka eller dela sina känslor med någon annan, eller att be om hjälp. * Klandrar sig själv och upprätthåller en inre KRITISK dialog om hur man borde känna. När jag själv gick in i väggen upplevde jag alla punkter ovan och jag vet numera att jag inte är ensam om dessa upplevelser. Vi lever i en värld med olika normer och underförstådda regler. Vissa delar vi baserat på våra egna tidigare upplevelser, och andra påverkar oss via sammanhangen vi befinner oss i där vi ofta undermedvetet anpassar oss för att bli inkluderade och accepterade. Fundera: - Vilka regler och föreställningar har du om känslor - vilka är okej och vilka inte? - Var har du lärt dig det, och hur mycket håller du egentligen med om dessa? - Hur ser man på känslor i de sammanhang där du befinner dig? Familj, vänner, arbetsplats etc… - Hur skulle du vilja se på och förhålla dig till dig själv och dina känslor om du fick välja fritt?

När vi förnekar fullt naturliga och mänskliga känslor förnekar vi även delar av oss själva.

Hur kan du och din omgivning behöva bli mer inkluderande på det här temat?

Jag erbjuder 1:1 coaching med ledare och medarbetare för ökat självledarskap, såväl som gruppcoaching gällande förbättrat samarbete och ökad innovationskraft. Hör av er om att boka ett "Chemistry Call" via min hemsida så tar vi en digital fika för att diskutera vilka möjligheter det skulle kunna skapa för er! Sara #coaching #emotionalintelligence #leadershipdevelopment #personalleadership #norms #burnoutrecovery #burnout

20 views0 comments
bottom of page